اتصال ساب دامنه به یک پوشه خاص در دایرکت ادمین دایرکت ادمین به صورت پیشفرض این امکان را ندارد ، برای ثبت دستی پروسه زیر را طی کنید فرض می کنیم در آدرس www.behineserver.com/blog می خواهیم اینکار را انجام دهیم…