یک ویژگی سرویس E-mail ابزار بلاک/غیربلاک کردن است که به کاربران اجازه می دهد که ایمیل های اسپم را بلاک کند.این فیلتر باعث جلوگیری از ورود ایمیل های ناخواسته به آدرس ایمیل شما می شود.در زیر مراحل فعال کردن فیلتر هرزنامه(spam filters) در شناسه پست الکترونیکی را نشان می دهد.


۱٫در منوی mail روی Account Level Filtering کلیک کنید.

۲٫رویCreate new filter کلیک کنید.

۳٫در اولین منو کشویی هدر مورد نظر خود را وارد کنید. *گزینه های در هر پیام: Equals: متنی مطابق با متن موجود در ایمیل ارسالی Matches regex موارد مشابه regex Contains: موارد مشابه مشخص شده در متن Begins with: موارد مشابه متن مشخص شده وقتی که اول کلمه مشخص باشد.

عنوان فیلترخود را در فیلد سوم وارد نمایید.این متن به حروف حساس است.

روی  Activate  کلیک کنید.

همچنین شما می توانید فیلترهای هرزنامه با توجه به نیاز حذف کنید. حذف فیلتر در دو مرحله زیر نشان داده شده است. ۱٫در منوی mail روی Block an E-mail کلیک کنید. ۲٫ کلیک کنید بر روی دکمه حذف در کنار فیلتر هرزنامه ای را که می خواهید حذف کنید.

پیشنهاد بهینه سرور به شما
جلوگیری از دزدیدن فایل ها از هاست