من چگونه میتوانم رمز Root(روت) Mysql سرورم را در سیستم عامل های لینوکس FreeBSD و OpenBSD و دیگر شبه لینوکسی ها از طریق SSH تغییر دهم؟

قرار دادن رمز برای Mysql یکی از کار هایی است که حتما باید در موقع نصب انجام داد اما گاهی به دلایل امنیتی یا شخصی مدیر Mysql مجبور به تغییر رمز روت Mysql میشود و ما اینجا دو روش را ذکر میکنیم

روش اول: استفاده از دستور Mysqladmin
اگر شما میخواهید کلمه عبور Mysql را تغییر دهید و آن را به خاطر میاورید این روش برای شما کاربردی خواهد بود:

mysqladmin -u root -p’oldpassword’ password newpass

برای مثال، اگر رمز فعلی شما abc باشد و رمز جدید شما ۱۲۳۴۵۶ باشد دستور را اینگونه در ssh وارد کنید

mysqladmin -u root -p’abc’ password ‘۱۲۳۴۵۶‘

توجه بفرمایید که به هیچ عنوان رمز هایی همانند ۱۲۳۴۵۶ را برای Mysql وارد نکنید که خطرات امنیتی شدیدی برای شما وجود دارد.

چگونه از درستی تغییر رمز عبور مطمئن شوم؟

شما میتوانید با استفاده از این دستور از درستی  کارتان مطمئن شوید:

mysql -u root -p’123456′ -e ‘show databases;’

روش دوم: استفاده از دستور Mysql

ما در این روش با استفاده از دستور Mysql به Mysql متصل شده و با تغییر در جدول user واقع در دیتابیس Mysql کلمه عبور nixcraft را تغییر میدهیم

برای ورود به Mysql:

mysql -u root -p

ورود به دیتابیس mysql:

mysql> use mysql;

تغییر رمز کاربر nixcraft:

mysql> update user set password=PASSWORD(“NEWPASSWORD”) where User=’nixcraft’;

و در آخر اعمال تغییرات:

mysql> flush privileges;

mysql> quit;

پیشنهاد بهینه سرور به شما
آموزش ثبت دامنه های ir

منبع: www.cyberciti.biz