گاها رخ داده است که یک یوزر تعداد زیادی پروسه با زمان های اتصال بالا را به خود اختصاص می دهد .
 
دقت داشته باشید برای محدود کردن این یوزر ابتدا وارد phpmyadmin شده ( در سرور سی پنل با دسترسی root و سرور های دایرکت ادمین با دسترسی da_admin )
 
حال بر روی بخش SQL کلیک کرده و خطوط زیر را در آن می توانید درج کنید ( پیش از درج حتما توضیحات را بخوانید ! )  :
GRANT ALL ON customer.* TO ‘behineserver_db’@’localhost’;
WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 20;
MAX_UPDATES_PER_HOUR 10;
MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 5;
MAX_USER_CONNECTIONS 2;

۱ – به جای behineserver_db ، نام کاربری دیتابیس را وارد کنید
 
۲- WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR  : این مورد برای اجازه حداکثر تعداد کوئری ها در ساعت می باشد .
 
۳- MAX_UPDATES_PER_HOUR : حداکثر تعداد آپدیت های مجاز در هر ساعت
 
۴- MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR  : حداکثر تعداد کانکشن ها در یک ساعت
 
۵- MAX_USER_CONNECTIONS  : تعداد کانکشن های همزمان
 
در تنظیم این موارد دقت داشته باشید چرا که یک سایت متوسط در هر ۱۰ ثانیه حداقل ۵ اتصال به دیتابیس خواهد داشت .
 
پیشنهاد بهینه سرور به شما
تغییر رمز Mysql