برای اینکار شما ابتدا باید فایل directadmin.conf را ویرایش نمایید و عبارت زیر را در این فایل قرار دهید

DKIM=1

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

پس از ویرایش و ذخیره کردن وارد مسیر زیر شوید

cd /usr/local/directadmin/scripts

برای هر دامین دستور زیر را اجرا نمایید

./dkim_create.sh DomaiName.com

وارد فایل exim.conf شوید

nano /etc/exim.conf

پس از پیدا کردن عبارت remote_smtp ، خطوط زیر را به زیر آن اضافه نمایید

*********************************************************************************

remote_smtp:
driver = smtp
dkim_domain = $sender_address_domain
dkim_selector = x
dkim_private_key = ${if exists{/etc/virtual/$sender_address_domain/dkim.private.key}{/etc/virtual/$sender_address_domain/dkim.private.key}{0}}
dkim_canon = relaxed
dkim_strict = 0

***********************************************************************************

ذخیره کنید و سرویس exim را ریستارت کنید

service exim restart
پیشنهاد بهینه سرور به شما
کد htaccess کش شدن سایت بر روی مرورگر