Active Directory از فناوری های شرکت مایکروسافت برای کنترل و مدیریت منابع شبکه است که توسط domain controller مدیریت می شود.بدون active directory مدیریت تک به تک user ها به صورت منفرد است، در صورتی که با active directory مدیریت منابع شبکه به صورت مجتمع صورت می گیرد.(برای توضیح بیشتر درمورد اکتیور دایرکتوری کلیک کنید)

مراحل نصب Active Directory

برای نصب Active Directory ابتدا اسم کامپیوتر را انتخاب می کنیم.

نصب Active Directory 1

سپس IP سرور را تنظیم می کنیم.

نصب Active Directory 2

سپس به نصب Active Directory  می رسیم. در ویندوز سرور ۲۰۰۸r2 در run دستور dcpromo  را می زدیم و به نصب Active Directory می پردازیم اما از ویندوز سرور ۲۰۰۸r2 به بعد در server manager باید add roles بزنیم.

نصب Active Directory 3

بعد از زدن add roles در صفحه بعد یک سری توضیح در مورد قبل از نصب می دهد.

نصب Active Directory 4

در قسمت بعد مدل نصب را انتخاب می کنیم برای سرور مان role-based or feature-based installation انتخاب می کنیم.

نصب Active Directory 5

در قسمت بعد محل سرور را انتخاب می کنیم.

نصب Active Directory 6

در قسمت بعد role های dns و Active Directory انتخاب می کنیم.

نصب Active Directory 7

در قسمت بعد features های مورد نیاز را add می کنیم.

نصب Active Directory 8

در قسمت های بعد یک سری توضیحات است و بعد بخش confirmation

نصب Active Directory 9

سپس بر روی  install  می زنیم. بعد از نصب گزینه Promote this server to a domain controller می زنیم

نصب Active Directory 10

در قسمت بعد نوع domain انتخاب می کنیم سپس نام domain را انتخاب می کنیم.

ac11

در قسمت بعد یک پسورد برای Active Directory وارد می کنیم و اگر سیستمی داریم که با سرور های قدیمی تر کار می کنند می توانیم در این بخش تعیین کنیم که سرور های قدیمی را هم پوشش بدهد.

پیشنهاد بهینه سرور به شما
آموزش مدیریت ftp در cpanel

ac12

بعد به dns می رسیم

ac13

بعد به انتخاب اسم NetBios سیستم می رسیم و یک اسم انتخاب می کنیم

ac14

در مرحله بعد محل ذخیره کردن اطلاعات مثل log سیستم را مشخص می کنیم.

ac15

در مرحله بعد خلاصه از تنظیمات به ما نشان می دهد

ac16

و در مرحله آخر بر روی install کلیک می کنیم و بعد از نصب سیستم reboot می شود و Active Directory نصب می شود. ?