چگونه خطای “stdin: is not a tty” را حل کنیم؟

حالا با هم مرحله به مرحله حل به حل این مشکل می پردازیم.

قدم اول: به سروری که این ارور را تولید میکند وارد شوید(از طریق ssh یا terminal)

قدم دوم: به خانه کاربری بروید که با آن اکانت به ssh متصل میشوید.

برای مثال اگر با کاربر saeid به ssh متصل میشوید بصورت پیشفرض دایرکتوری خانه این کاربر در این آدرس است:

/home/saeid

اما اکثر ما با دسترسی root به ssh متصل میشویم که میتوانید با دستور زیر به خانه root برویم:

cd ~

بصورت پیشفرض شما بلافاصله بعد از اتصال به ssh شما در موقعیت خانه کاربر مربوط قرار خواهید گرفت.

قدم سوم: فایل .bashrc را از طریق ویرایشگر هایی همانند nano یا vi ویرایش کنید:

nano .bashrc

قدم چهارم: این متن را در خطوط بالایی این فایل اضافه کنید:

[ -z "$PS1" ] && return

تصویر:

قدم آخر: فایل را ذخیره کنید و خارج شوید.در nano شما با ctrl+o فایل را ذخیره میکنید و با  ctrl+x از ویرایشگر خارج میشوید.

و حالا شما هرگز خطای “stdin: is not a tty” را مشاهده نخواهید کرد.

منبع: www.servermom.org

پیشنهاد بهینه سرور به شما
چگونه فایل های gz را باز کنم؟