کانفیگ سرور - بهینه سرور

بهینه سرور

به وبسایت بهینه سرور | آموزش کانفیگ سرور و مدیریت سرور های لینوکسی، ویندوزی | خوش آمدید.
خانه / پنل ها / دایرکت ادمین / کد htaccess کش شدن سایت بر روی مرورگر

کد htaccess کش شدن سایت بر روی مرورگر

برای کش شدن سایت شما بر روی مرورگر بازدید کننده ها از کد زیر استفاده نمایید ، کد زیر برای هاست های سی پنل و دایرکت ادمین معتبر می باشد

مزیت های این کار
کاهش مصرف ترافیک سایت شما
کاهش مصرف رم و سی پی یو سایت شما
افزایش سرعت لود شدن سایت پس از اولین بار لود شدن

کد زیر را به انتهای فایل htaccess سایت خود ( و ساب دامنه ها ) بیافزایید

 

# 1 YEAR

ExpiresActive On

<FilesMatch “\.(otf|ico|pdf|flv)$”>

Header set Cache-Control “max-age=29030400, public”

ExpiresDefault “access plus 1 years”

Header unset Last-Modified

Header unset ETag

SetOutputFilter DEFLATE

# 1 MONTHS

<FilesMatch “\.(jpg|jpeg|png|gif|swf)$”>

Header set Cache-Control “max-age=2419200, public”

ExpiresDefault “access plus 1 month”

SetOutputFilter DEFLATE<FilesMatch “\.(xml|txt|css|js)$”>

Header set Cache-Control “max-age=604800, public”

ExpiresDefault “access plus 1 week”

SetOutputFilter DEFLATE# 30 MIN

<FilesMatch “\.(html|htm|php)$”>

SetOutputFilter DEFLATE