گاها رخ داده است که یک یوزر تعداد زیادی پروسه با زمان های اتصال بالا را به خود اختصاص می دهد .   دقت داشته باشید برای محدود کردن این یوزر ابتدا وارد phpmyadmin شده ( در سرور سی…